Wybrane publikacje

 

Chybicka, A., Pawlicka, P., Kosakowska-Berezecka, N. (red.) (2012). Podróże między kobiecością a męskością. Kraków: Impuls – Oficyna Wydawnicza.

Chybicka, A., Kaźmierczak, M. (red.) (2006). Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie. Kraków: Impuls – Oficyna Wydawnicza.