Komitet naukowy i organizacyjny

Komitet naukowy

Tomasz Besta

Natasza Kosakowska-Berezecka 

Magdalena Żadkowska 

Komitet Organizacyjny

Tomasz Besta

Magdalena Iwanowska

Natasza Kosakowska-Berezecka

Magdalena Żadkowska

Judyta Borchet

Magdalena Nowacka

Ashvika Ahuja

Paula Suska

Tamara Walczak-Kozłowska

 

Organizatorzy:

Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii i Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

logo__uniwersytet_gdanski