Misja

 

"Kobieta w Kulturze" to cykliczna konferencja odbywająca się co roku tradycyjnie około Dnia Kobiet lub dokładnie w ten dzień, a przybliżająca swoim uczestnikom tematykę obecności, pozycji i zadań kobiet we współczesnym świecie. Co roku Konferencja skupia się na odmiennych zagadnieniach, zawsze jednak związanych z tematem rdzeniem – kobietami. Konferencja została zapoczątkowana w 2006 roku z inicjatywy psycholożek z Katedry Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju Uniwesytetu Gdańskiego.

"Kobieta w Kulturze" ma z reguły charakter międzynarodowy, w konferencji uczestniczą profesorowie światowej sławy, osobowości medialne, przedstawiciele kultury, sztuki czy organizacji pożytku publicznego, a także różnorakich organizacji pozarządowych.

Konferencji oprócz wykładów i paneli dyskusyjnych towarzyszą co roku inne warsztaty, szkolenia czy pokazy filmów.