Warsztaty dla nastolatków

PODEJMUJ DECYZJE ZMIENIAJĄCE ŚWIAT

Warsztat dla uczniów z zaprzyjaźnionej z kierunkiem szkoły – III Liceum Ogólnokształcące w Sopocie.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczniów z łańcuchem dostaw w przemyśle odzieżowym i poddanie refleksji nawyków konsumenckich związanych z kupnem odzieży w aspekcie globalizacji i zjawiska nadkonsumpcji.

Prowadzące:

Magdalena Iwanowska – magister, asystent w Zakładzie Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji Uniwersytetu Gdańskiego.Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (psychologia organizacji, zarządzania i marketingu oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna). Sekretarz czasopisma naukowego „Media Biznes Kultura”. Pod kierunkiem prof. Anny M. Zawadzkiej przygotowuje pracę doktorską poświęconą związkom między korzystaniem z mediów społecznościowych a dobrostanem dzieci i młodzieży. Wśród jej zainteresowań badawczych znajdują się także psychologiczne uwarunkowania zachowań obywatelskich i społecznych. Posiada doświadczenie w pracy jako specjalista ds. komunikacji w trzecim sektorze.

Judyta Borchet – magister, asystent w projekcie „Społeczne uwarunkowania materializmu nastolatków w wieku 13-16 lat” realizowanym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie obecnie kontynuuje naukę za studiach doktoranckich. Interesuje się psychologią rodziny. 
Tematykę konsekwencji doświadczania parentyfikacji eksploruje podczas badań własnych w ramach doktoratu. W pracy asystenta-doktoranta w ramach projektu NCN realizuje badania z udziałem młodzieży i ich rodzin.

Asystenci: Magdalena Kostrzewska, Nicole Bolda – studentki z KN Brevi manu