2013

Woman in culture 2013Kobieta w kulturze 2013

This year’s slogan reads as follows: “Woman, man, child, work”. The conference has an all-Polish dimension

The thematic range of the conference applies to parenthood, gender equality and supporting the work-life balance on the individual, family and institutional level. Within the meeting, we will present modern, international research that concern situational and individual factors supporting women and men in realizing both parenting and working roles as well as their passions (eg. travelling).

The subject of the discussion will also be matters connected with labour care in Poland and Europe, so the support that should be provided to the parents due to the basic human rights. Speakers will not only be the world famous scientists supporting those assumptions but also people directly connected with taking care of a pregnant woman such as midwifes, doulas, and gynecologists. The guests of the Conference will also be specialists from European business and non-governmental organizations who successfully manage diversity in their organizations by implementing the policy of equality and actively supporting their employees in combining parenthood and work roles.

During the meeting we not only plan plenary lectures and thematic sessions but also a projection of the movie “Freedom for Birth” (2012) which touches the question of human rights during labour and is a part of an international campaign trying to change the approach to the labour care in the world. The Conference will be accompanied by discussions concerning practices supporting parents in accomplishing their parenting roles.

Within the Conference we will also run the first meeting initiating all-Polish cooperation network between environments taking care of the question of feminity and masculinity in Poland. The goal of this network is to make a constant exchange of information between organizations possible as well as integrating activities within realised research and practical projects.

 

Tegoroczne hasło przewodnie Konferencji brzmi: „Kobieta, mężczyzna, dziecko, praca” Konferencja ma wymiar ogólnopolski.

Obszar tematyczny Konferencji dotyczy kwestii związanych z rodzicielstwem, równością płci oraz wspieraniem równowagi praca-dom zarówno na poziomie jednostkowym, rodzinnym jak i instytucjonalnym. W ramach spotkania będą prezentowane współczesne międzynarodowe badania nad czynnikami sytuacyjnymi oraz indywidualnymi wspomagającymi kobiety i mężczyzn w realizacji zarówno ról rodzicielskich, jak i zawodowych, a także pasji (np. podróżniczych).

Przedmiotem dyskusji będą również kwestie związane z opieką okołoporodową w Polsce i Europie, czyli wsparciem jakie powinni mieć rodzice w ramach podstawowych praw człowieka. Prelegentami i prelegentkami będą nie tylko światowej sławy badający powyższe zagadnienia przedstawiciele i przedstawicielki świata nauki, ale również środowisk bezpośrednio związanych z opieką nad kobietą ciężarną – położne, doule, ginekolodzy i ginekolożki. Gośćmi Konferencji będą również specjalistki i specjaliści z organizacji biznesowych oraz pozarządowych z krajów europejskich skutecznie zarządzający różnorodnością w organizacji przez prowadzenie polityki równościowej i aktywnie wspierający swoich pracowników i pracownice w godzeniu ról rodzicielskich z zawodowymi.

W ramach spotkania planowane są nie tylko wykłady plenarne oraz sesje tematyczne poświęcone powyższej tematyce, ale również projekcja filmu dokumentalnego „Uwolnić poród” (2012), który podejmuje kwestię praw człowieka w porodzie i jest częścią ogólnoświatowej akcji na rzecz zmiany w podejściu do systemów opieki okołoporodowej na świecie. Konferencji będą towarzyszyć dyskusje na temat praktyk wspierających rodziców w realizacji ról rodzicielskich.

W ramach Konferencji odbędzie się również pierwsze spotkanie inicjujące powstanie ogólnopolskiej sieci współpracy między środowiskami zajmującymi się kwestią kobiecości i męskości w Polsce. Jej celem jest umożliwienie stałej wymiany informacji między organizacjami oraz integrowanie działań w ramach realizowanych projektów badawczych i praktycznych.

Agenda

Program

9:00 | Opening of the Conference

9:30 – 10:15 | prof. Hanna Jaklewicz Together with Monika Jaklewicz MA Childhood in different cultures 10:15 – 11:00 | Agnieszka Pietkiewicz MA, International Certified Lactate Consultant Breastfeeding from the perspective of a psychologist 11:00 – 12:00 | Documentary Freedom for Birth 12:00 – 12:45 | Discussion after the movie including specialists in the midwifery and labour care, psychology and sociology

12:45 – 13:00 | break

13:00 – 13:45 | prof. Joseph Vandello, University of South Florida, USA Manhood – difficult to acquire, easy to loose – videoconference 13.45-14.15 | break / poster session 14.15-16.15 | Thematic symposia: We choose how we bear. Social and medical frameworks for choosing the way of labour

Conducted by: Magdalena Gajewska PhD, UG

Between work and family – how to not-brinkmanship Conducted by: Natasza Kosakowska-Berezecka PhD, UG 16.15-16.30 | break 16.30-17.15 | mgr Michał Szymański World travelling with a kid – stories and pictures 17.15-17.30 | Closing of the conference

* the agenda may be changing. Please, check the website.

The conference is accompanied by a photo exhibition of the winners in the competition „I breastfeed in Gdańsk”conducted in 2012 as a part of a Heath Programme „Natural feeding as preventive measures for harmful environment influence” fulli financed by the City of Gdańsk; executer of the programme is the St. Wojciech Specialist Hospital in Gdańsk.

7 marca Międzynarodowy Panel ON-LINE z okazji Dnia Kobiet SALA D 302, godz. 14:00 – 16:00 W panelu uczestniczyć będą przedstawiciele i przedstawicielki Uniwersytetów z Libanu, Nigerii, Pakistanu, USA i Polski zajmujący się kwestiami gender studies. Zapraszamy osoby zainteresowane prowadzeniem badań i wymianą doświadczeń o sytuacji kobiet i mężczyzn w wyżej wymienionych społeczeństwach.

Panel: Super Mother Role Model – An International Phenomena? SALA D 302, 16:00 – 18:00 Międzynarodowa dyskusja o doświadczeniu pracy i macierzyństwa.

8 marca AULA S205 9.00 | Otwarcie konferencji

9.15-10.00 | Prof. dr hab. med. Hanna Jaklewicz oraz mgr Monika Jaklewicz Dzieciństwo w różnych kulturach.

10.00-10.45 | Mgr Agnieszka Pietkiewicz, psycholog i konsultant laktacyjny Mleczne historie – opowieści terapeutyczne o karmieniu piersią

10.45-11.00 | przerwa

11.00-12.00 | Film dokumentalny: Uwolnić poród, 2012, reżyseria: Toni Harman & Alex Wakeford, www.freedomforbirth.com

12.00-12.45 | Dyskusja po filmie z udziałem specjalistek i specjalistów z dziedziny położnictwa i opieki okołoporodowej, psychologii, socjologii Moderowanie: mgr Ewa Kownacka i dr Paulina Pawlicka Panelistki i paneliści: – dr n. med. Bogumiła Kiełbratowska – adiunkt w Klinice Położnictwa na Wydziale Lekarskim GUMed; Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny IBCLC; specjalistka z zakresu edukacji zdrowotnej – lek. Roman Jankowski – specjalista z zakresu położnictwa, lekarz sprzyjający kobietom planującym poród w domu, pomagający realizować plan porodu – mgr Maria Ryll – doula, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia DOULA w Polsce – dr Anna Michalik – położna

12.45-13.00 | Przerwa

13.00-13.45 | Prof. Joseph Vandello, University of South Florida, USA – wideokonferencja Manhood – difficult to acquire, easy to loose.

13.45-14.45 | Przerwa/Sesja plakatowa/Networking Gender&Culture Project Group Sesja plakatowa odbywa się od rozpoczęcia do zakończenia konferencji w hollu głównym na poziomie -1. W godz. 14:15-14:45. Autorki i Autorzy plakatów będą stać przy swoich posterach gotowi by porozmawiać o swoich badaniach.

14.45-16.45 | Sympozja tematyczne: Wybieramy jak rodzimy. Społeczne i medyczne ramy wyboru porodu. Prowadzenie: dr Magdalena Gajewska, UG, AULA S207 Program sympozjum tutaj Między pracą a rodziną, czyli o tym jak NIE balansować nad przepaścią. Prowadzenie: Ewa Kownacka, British Council, Magdalena Żadkowska i dr Natasza Kosakowska-Berezecka, UG, AULA S205 Program sympozjum i abstrakty wystąpień tutaj

16.45-17.00 | Przerwa 17.00-17.45 | mgr Michał Szymański „O podróżowaniu po świecie z dzieckiem – opowieści ze zdjęciami”

17.45-18.00 | Zakończenie konferencji

 

* program może ulegać zmianie. Prosimy zaglądać na stronę www.

Konferencji towarzyszy wystawa zdjęć zwycięzców konkursu fotograficznego “Karmię piersią w Gdańsku”, przeprowadzonego w 2012 roku w ramach Programu Zdrowotnego “Karmienie naturalne dziecka jako profilaktyka szkodliwych wpływów środowiska” finansowanego w całości przez Miasto Gdańsk; realizatorem programu jest Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gdańsku.

Poster Session

Sesja plakatowa

We invite you to take part in the poster session.

Please send the enrolment including information about the author, co-authors (name, surname, degrees, affiliations, e-mail addresses, contact number) as well as title of the speech and the abstract (maximum of 300 words) to the email: kobietawkulturze@ug.edu.pl until 20th of February 2013. Authors, whose speeches will be accepted, are going to be informed until 23rd of February 2013. Optimum size of the poster is 70×100 cm.

Three best presentations will be selected during the poster session.

 

Sesja plakatowa odbywa się od rozpoczęcia do zakończenia konferencji w hollu głównym na poziomie -1. W godz.14.15-14.45 Autorki i Autorzy plakatów będą stać przy swoich posterach gotowi do porozmawiania o swoich badaniach. W sesji plakatowej biorą udział:

1. dr Łucja Bieleninik Instytut Psychologii UG, Gdańsk, Polska GAMUT, Uni Health, Uni Research, Bergen, Norwegia Spostrzeganie przez matki dziewczynek i chłopców w okresie wczesnego dzieciństwa

2. st. Agata Gończ, st. Marta Hajduk studia stacjonarne I°, kierunek: Położnictwo, Gdański Uniwersytet Medyczny Poznaj swoją położną

3. mgr Dorota Grabowska Jakość związku małżeńskiego a poziom stresu postrzeganego przez kobiety ze stwierdzoną w czasie ciąży wadą płodu i matki wcześniaków z bardzo niską i skrajnie niską masą urodzeniową

4. mgr Dagmara Jabłońska student doktorant, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Rodziny Model komplementarnego dwurodzicielstwa wsparciem w łączeniu tradycyjnych i nowoczesnych ról kobiecych

5. mgr Ewelina Kamasz studia doktoranckie na kierunku: Psychologia, UKW w Bydgoszczy Wielość ról w życiu współczesnych kobiet

6. mgr Katarzyna Kreft studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego Więź emocjonalna matki z dzieckiem a depresyjne zaburzenia poporodowe

7. mgr Alicja Kuczmińska Bóle kręgosłupa a wrażliwość na potrzeby partnera

8. Mariusz Lipowski, Magdalena Jochimek, Daniel Korkosz Zakład Psychologii Zdrowia, AWFiS Gdańsk Motywy podejmowania aktywności fizycznej przez kobiety i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych

9. dr Alicja Malina, mgr Dorota Suwalska – Barancewicz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Psychologii Poziom efektywności w realizacji poszczególnych zadań rozwojowych okresu wczesnej dorosłości w zależności od płci

10. mgr Martyna Ochlak, mgr Anna Marta Babińska studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego Jakość życia żołnierzy zawodowych oraz ich partnerek

11. Małgorzata Osowiecka Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie Kobieta w czerwieni. Czy kobiety wykorzystują czerwony kolor ubrań jako seksualny wabik?

12. dr Andrzej Piotrowski(Uniwersytet Gdański) mgr Iwona Królikowska (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) Kobieta jako żołnierz i żona

13. dr Piotr Połomski, dr Rafał Lawendowski Zakład Psychometrii i Statystyki Uniwersytetu Gdańskiego Zakład Badań nad Rodziną i Jakością Życia Uniwersytetu Gdańskiego Kobieta bez rodzeństwa – relacje w rodzinie pochodzenia a społeczne funkcjonowanie jedynaczek

14. mgr Marta Ruszkiewicz studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego Kobiety i mężczyźni – płciowe uwarunkowania dążeń samorealizacyjnych

ABSTRAKTY POSTERÓW:

dr Łucja Bieleninik Instytut Psychologii UG, Gdańsk, Polska GAMUT, Uni Health, Uni Research, Bergen, Norwegia

Spostrzeganie przez matki dziewczynek i chłopców w okresie wczesnego dzieciństwa

Spostrzeganie dzieci przez rodziców rozpoczyna się już w okresie prenatalnym, kiedy rodzice nawiązują więź emocjonalną z nienarodzonym dzieckiem. W literaturze przedmiotu istnieje wiele badań wskazujących, że płeć dziecka jest czynnikiem warunkującym jego spostrzeganie od okresu ciąży, relację rodzica z dzieckiem od momentu urodzenia, a także wpływa na jego spostrzeganie, na przypisywane mu cechy fizyczne i psychiczne. Rodzice przypisują dzieciom inne cechy zgodnie ze stereotypem płci zarówno po urodzeniu, jak i w okresie ciąży. Jednakże, kiedy kształtują się różnice w spostrzeganiu przez matki chłopców i dziewczynek? Celem niniejszego projektu było zweryfikowanie spostrzegania przez matki dziewczynek i chłopców w okresie wczesnego dzieciństwa. W badaniu wzięło udział 55 dziewczynek i 44 chłopców, przy czym średni wiek dzieci wyniósł 31,32 miesięcy życia. W badaniu zastosowano Kwestionariusz Wywiadu oraz Adaptive Behaviour Questionnaire autorstwa Stanley I. Greenspan. Wyniki projektu wskazują, że matki spostrzegają dziewczynki i chłopców jako rozwijających się na podobnym poziomie w zakresie zachowań adaptacyjnych, umiejętności społecznych oraz umiejętności praktycznych. Różnice na poziomie tendencji obserwuje się natomiast w zakresie umiejętności pojęciowych, przy czym w ocenie matek dziewczynki funkcjonują na wyższym poziomie niż chłopcy. Rozpatrując poszczególne sfery wchodzące w skład zachowań adaptacyjnych zauważa się, że matki spostrzegają dzieci jako rozwijające się na podobnym poziomie (niezależnie od płci) w zakresie: komunikacji receptywnej, umiejętności przedszkolnych, umiejętności należących do sfery życia domowego, zdrowia i bezpieczeństwa, czasu wolnego, samodzielności, umiejętności motorycznych i społecznych. Różnice istotne statystycznie obserwuje się natomiast w zakresie komunikacji oraz codziennych czynności osobistych, przy czym w obu tych sferach matki spostrzegają rozwój dziewczynek na wyższym poziomie w porównaniu do chłopców.

st. Agata Gończ, st. Marta Hajduk studia stacjonarne I°, kierunek: Położnictwo, Gdański Uniwersytet Medyczny

Poznaj swoją położną

Czym jest samodzielność zawodowa położnej? Samodzielność zawodowa definiowana jest jako możliwość wyboru sposobu wykonywania zadania zgodnie z kompetencjami i obowiązującymi przepisami, ale także ponoszenie konsekwencji działań i wszystkich decyzji.

Wiedza o tym, że obecnie w Polsce położna może całkowicie sama prowadzić ciążę fizjologiczną, jest mało powszechna. Niestety niezbyt popularna także ze względu na postępującą medykalizację ciąży i porodu. My, studentki położnictwa i przyszłe położne, należymy do pokolenia, które ma szansę zmienić tę sytuację. Wiemy, że w dużej mierze zależy to od świadomości młodych dziewcząt i dojrzałych kobiet, dlatego tak ważne jest rozpowszechnianie wiedzy o samodzielności zawodu położnej.

Wachlarz świadczeń wykonywanych przez położną jest bardzo szeroki. Położna zajmuje się m.in. kobietą od okresu dojrzewania poprzez okres przekwitania aż do klimakterium i senium. Prowadzi również działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa. Położna potrafi rozpoznać ciążę, prowadzić ją, skierować na badania konieczne do wczesnego rozpoznania ciąży podwyższonego ryzyka. Podczas porodu rolą położnej jest monitorowanie stanu płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej, wykorzystanie całej swojej wiedzy i doświadczenia na to, aby bezpiecznie przyjąć poród z maksymalną satysfakcją pacjentki. Składa się na to zastosowanie np. pozycji wertykalnych, naturalnych metod łagodzenia bólu porodowego, nawiązanie kontaktu z pacjentką tak, aby darzyła położną pełnym zaufaniem. Po porodzie położna sprawuje opiekę nad noworodkiem i niemowlęciem do 6 tygodnia życia oraz nad kobietą w połogu (usprawnianie po porodzie).

Istnieje jeszcze wiele innych świadczeń, które może wykonywać położna zgodnie z wykształceniem nastawionym na fizjologię ciąży, porodu i połogu. Obecnie świetnie wyedukowane położne stają się ekspertami w swojej dziedzinie, dlatego należy pamiętać, że położna to nie jest osoba, która wykonuje zlecenie lekarzy i jest im całkowicie podporządkowana, tylko występuje jako niezależny członek zespołu terapeutycznego i interdyscyplinarnego. Przy czym właśnie ona w sposób szczególny może pomóc kobiecie i zostać jej powierniczką.

mgr Dorota Grabowska

Jakość związku małżeńskiego a poziom stresu postrzeganego przez kobiety ze stwierdzoną w czasie ciąży wadą płodu i matki wcześniaków z bardzo niską i skrajnie niską masą urodzeniową

Wyniki, które chcę przedstawić na niniejszym plakacie są fragmentem mojej pracy magisterskiej p.t. „Zasoby interpersonalne a poziom postrzeganego stresu u kobiet ze stwierdzoną w czasie ciąży wadą płodu.” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marioli Bidzan. W badaniach wzięły udział 42 kobiety w wieku od 18 do 45 lat, pacjentki Oddziału Położniczego i Oddziału Patologii Ciąży Kliniki Ginekologii i Położnictwa GUMed. 21 spośród nich to matki wcześniaków, które przyszły na świat z bardzo niską masą urodzeniową (1000g-1500g) lub skrajnie niską masą urodzeniową (<1000g). 21 spośród nich to kobiety, u których stwierdzono w czasie ciąży wadę płodu. Pacjentki były uczestniczkami dwóch projektów realizowanych w Klinice Ginekologii i położnictwa GUMed – „Prospektywne badanie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego do 10 roku życia u dzieci urodzonych przedwcześnie” oraz „Funkcjonowanie psychologiczne kobiet w okresie ciąży i po poronieniu / porodzie w przypadku stwierdzenia wady płodu”. Pacjentki wypełniały szereg kwestionariuszy psychologicznych. Na potrzeby tego plakatu chciałabym skupić się na wynikach dwóch spośród nich: Kwestionariusza Postrzeganego Stresu (PS) S. Levenstein i wsp. oraz Skali DAS G.B. Spaniera do oceny jakości związku małżeńskiego. Dokonałam analizy siły korelacji r-Pearsona między wynikami w poszczególnych podskalach Skali DAS i Kwestionariusza PS. Na poziomie istotności p<0,005 wynik ogólny DAS istotnie korelował ujemnie podskalami: zamartwianie się, brak radości życia i wynikiem ogólnym PS. Zgodność istotnie korelowała ujemnie podskalami: napięcie psychicznie, brak radości życia i i wynikiem ogólnym PS. Spójność istotnie korelowała ujemnie podskalą zamartwianie się. Niniejsze badanie pokazało, że kobiety pozytywnie oceniające jakość swojego związku małżeńskiego postrzegały swój stres jako mniej zagrażający; w czasie ciąży mniej się zamartwiały, potrafiły bardziej cieszyć się życiem, a ich napięcie psychiczne było niższe. Analogicznie wyniki były w przypadku dużej zgodności i spójności małżonków.

mgr Dagmara Jabłońska student doktorant, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Rodziny

Model komplementarnego dwurodzicielstwa wsparciem w łączeniu tradycyjnych i nowoczesnych ról kobiecych

Tradycyjnie pojmowane role matki i ojca, mimo iż obie dotyczą rodzicielstwa, są jednak interpretowane bardzo odmiennie. Obok faktu istnienia realnych różnic pomiędzy tymi rolami, próbuje się stworzyć błędne przeświadczenie, iż to rola matki jest tak naprawdę znacząca, zaś ojciec ma za zadanie zabezpieczenie materialne rodziny. Niesie to za sobą przeświadczenie, iż kobieta wchodząca w rolę matki, powinna się jej całościowo poświęcić, rezygnując z wszelkich innych aktywności, mogących zakłócać jej macierzyństwo. Tymczasem, mimo iż to matka jest osobą, która wydaje dziecko na świat, to roli ojca nie można bagatelizować. Nie można pozwolić, by kobieta-matka pełniła swą rolę kosztem wyłączenia z aktywności społecznej. Współcześnie proponuje się zatem stosowanie modelu komplementarnego dwurodzicielstwa. Model ten zakłada aktywny, pełny, komplementarny właśnie, udział obojga małżonków, rodziców w procesie rozwoju swojego dziecka. Proces ten rozpoczyna się już od wspólnej decyzji o poczęciu dziecka, zawiera w sobie dialog pomiędzy dzieckiem prenatalnym a obojgiem rodziców, akcentuje wspólne przygotowanie do porodu, sam poród oraz opiekę nad dzieckiem i jego wychowanie już po narodzeniu. Znaczące jest to, iż rodzice dziecka, jako ci którzy przekazali mu życie, mają niezbywalne prawo, ale też obowiązek jego wychowania, którego nie mogą przelać na nikogo innego – dotyczy to obojga rodziców. Wspólne pełnienie funkcji rodzicielskich przez matkę i ojca dziecka, uzupełnianie się w tych funkcjach daje kobiecie możliwość realizowania się także na innych płaszczyznach rozwojowych, jak chociażby w pracy zawodowej, w sferze towarzyskiej, zainteresowań czy nauki – właśnie poprzez wsparcie emocjonalne, poznawcze i fizyczne udzielane jej przez ojca dziecka.

mgr Ewelina Kamasz studia doktoranckie na kierunku: Psychologia, UKW w Bydgoszczy

Wielość ról w życiu współczesnych kobiet

Zagadnienie równowagi w życiu prywatnym i zawodowym staje się coraz ważniejszym problemem w świecie, w którym istnieje duży nacisk na perfekcyjnie wysprzątane mieszkanie, idealnie wychowane dzieci, wielkie zaangażowanie w życie społeczne, niecodzienne hobby i satysfakcjonującą pracę. Obserwacja życia codziennego nasuwa jednak przemyślenia, że o wiele łatwiej osiągnąć tę równowagę, kiedy jest się mężczyzną – można wybrać sobie jedną lub więcej ról i dowolnie tylko pomagać (bądź nie) w pełnieniu ról stereotypowo kobiecych. W przypadku kobiet emancypacja postępuje w tym kierunku, że owszem, mogą one podejmować coraz więcej nowych ról, jednakże niekoniecznie mają pozwolenie na rezygnację z tradycyjnych ról.

Celem mojego badania jest określenie czy i jak kobiety postrzegają coraz większą ilość i zakres ról, w które mogą lub muszą wchodzić w porównaniu do ilości ról jakich podejmują się mężczyźni oraz wpływ wielości ról podejmowanych przez kobiety na ich zadowolenie z życia. Przebadano 51 kobiet w wieku 24-39 lat. W badaniach wykorzystano własny kwestionariusz oraz Skalę Satysfakcji z Życia w polskiej adaptacji Zygfryda Juczyńskiego. Kwestionariusz analizował zaangażowanie badanych w prace domowe, opiekę nad dziećmi, zaangażowanie w aktywności religijne oraz prace na rzecz wspólnoty religijnej, wspieranie społeczności lokalnej, czas poświęcony pracy zawodowej i relaksowi. Podczas wystąpienia zostaną przedstawione rezultaty badań i wnioski z nich wyprowadzone.

mgr Katarzyna Kreft studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Więź emocjonalna matki z dzieckiem a depresyjne zaburzenia poporodowe

Początkowo uważano, że pierwotną i jedyną potrzebą, od momentu narodzin człowieka, jest potrzeba zaspokojenia głodu; natomiast przywiązanie kształtuje się poprzez proces uczenia. Jednak wyniki eksperymentu Harlowa dowodzą, że jest inaczej. Zanim dziecko wejdzie w relacje z innymi osobami tworzy więź emocjonalną z matką. Prawidłowa wieź matki z dzieckiem daje poczucie bezpieczeństwa, umożliwia zaspokojenie pozostałych potrzeb (akceptacji, miłości, przynależności), a także wpływa na stosunek do samego siebie. Można zatem powiedzieć, że prawidłowa relacja jest warunkiem prawidłowego rozwoju, a jej brak jest po części odpowiedzialny za zaburzenia rozwoju dziecka. Niemniej jednak nawiązanie właściwej więzi emocjonalnej nie zawsze jest możliwe. Dlatego warto zastanowić się czym są zaburzenia poporodowe (pospartum blues, depresja poporodowa, psychoza poporodowa), które negatywnie wpływają na pierwsze kontakty matki z dzieckiem. Ponadto warto przeanalizować jakie są biopsychospołeczne wyzwalające czynniki oraz konsekwencje powyższych zaburzeń. Plakat przedstawia także kryteria diagnostyczne oraz częstość występowania poszczególnych stanów depresyjnych poporodowych na przestrzeni wielu lat badań.

mgr Alicja Kuczmińska

Bóle kręgosłupa a wrażliwość na potrzeby partnera

„ Nikt nie jest wolny , kto jest w niewoli swego ciała” ( Seneka)

Człowiek współczesny, przebywający w dużych skupiskach miejskich i przemysłowych, ponaglany tempem życia, narażony jest na stany zakłócające normalną równowagę między zdrowiem psychicznym a fizycznym. Czynniki wywołujące choroby cywilizacyjne mogą mieć podłoże psychiczne, fizyczne i społeczne. Aby zachować równowagę ducha i ciała, należy aktywnie przeciwdziałać tym negatywnym następstwom, wpływając na odnowę sił życiowych. Równowaga ducha i ciała jest możliwa tylko w odniesieniu do małżeństwa jako wrażliwość na potrzeby partnera, a ściślej jako działanie komunikujące troskę, walidujące, potwierdzające wartość partnera, jego uczucia i działania, a także takie, które ułatwiają adaptacyjne radzenie sobie z problemami przez dostarczanie informacji, konkretnych zasobów czy środków [Rostowska 2008]. Świadomość występowania takiego wsparcia społecznego ze strony partnera związku małżeńskiego wyraźnie podnosi jakość funkcjonowania związku małżeńskiego i zadowolenia. Natomiast brak takiego wsparcia znacząco zwiększa ryzyko doświadczenia lęku i depresji, a w konsekwencji niskiej jakości funkcjonowania małżeństwa i raczej niezadowolenia jego partnerów. Jak dowodzą badania, przetrwanie ścisłego związku interpersonalnego w znacznym stopniu jest uzależnione od wymiany aktów wsparcia, które przyczyniają się do ukształtowania relacyjnego schematu wsparcia, zakładającego przekonanie, a raczej zaufanie do partnera, że w razie potrzeby będzie on reagował [Cutrona, 1996; Baron, Byrne, 2000; Plopa, 2006]. Otwartość, empatia i bezpośredni charakter relacji interpersonalnych w rodzinie sprawiają, że to właśnie ze strony małżonka w pierwszej kolejności oczekuje się wsparcia w sytuacjach trudnych np.: choroby.

Mariusz Lipowski, Magdalena Jochimek, Daniel Korkosz Zakład Psychologii Zdrowia, AWFiS Gdańsk

Motywy podejmowania aktywności fizycznej przez kobiety i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych

Aktywność fizyczna (AF) jest jednym z zachowań zdrowotnych podejmowanych przez ludzi w celu utrzymania zdrowia, co może prowadzić do zachowania optymalnego poziomu działania nawet w pełnych czynników stresogennych i szybko zmieniających się warunkach. Motywy podejmowania przez ludzi AF mogą być jednak różne i zależne od czynników społecznych (status rodzinny, dzieci) i ekonomicznych (status zawodowy, zarobki). Interesujący jest zatem fakt, jakie są motywy podejmowania AF przez kobiety i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych. Jest to grupa ściśle wyselekcjonowana oraz pełniąca odpowiedzialną rolę, a także posiadająca wyższy status socjoekonomiczny niż przeciętna osoba. Preferencje związane z podejmowaniem AF mogą w tej grupie związane ze taki zmiennymi jak: wskaźnik BMI, staż pracy lub przeszłość sportowa, a to co nas szczególnie interesuje: płcią osób na kierowniczych stanowiskach.

W celu sprawdzenia, jakie są różnice w preferowanych formach AF, ich częstotliwości oraz charakterystycznych, w zależności od płci, celów związanych z rekreacją ruchową poprosiliśmy osoby znajdujące się na stanowiskach kierowniczych (N = 102) o wypełnienie kwestionariuszy dotyczących motywacyjnej funkcji celu AF. Uczestnikami badań były kobiety (N = 37) w wieku 27-59 lat (M = 37,3; SD = 6,5) oraz mężczyźni (N = 65) w wieku 26-65 lat (M = 40,3; SD = 9,0). Ze wstępnych analiz statystycznych wynika, że inaczej kobiety niż mężczyźni na kierowniczych stanowiskach postrzegają AF jako element swojego życia w kontekście zachowań celowych.

dr Alicja Malina, mgr Dorota Suwalska – Barancewicz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Psychologii

Poziom efektywności w realizacji poszczególnych zadań rozwojowych okresu wczesnej dorosłości w zależności od płci

Autorki prezentują wyniki badań własnych dotyczących różnic między kobietami a mężczyznami w zakresie efektywności realizacji poszczególnych zadań rozwojowych okresu wczesnej dorosłości. Efektywność rozumiana jest tu jako utrzymanie optymalnej skuteczności w warunkach wzrastającej trudności zadania w odniesieniu do standardu grupowego.

Inspiracją do podjęcia eksploracji tematu efektywności w radzeniu sobie z realizacją zadań rozwojowych okresu wczesnej dorosłości była refleksja nad procesami zmian, jakie zachodzą w funkcjonowaniu młodych dorosłych ludzi we współczesnym świecie. Obserwacje aktywności młodych dorosłych kobiet i mężczyzn pozwoliły na postawienie ogólnej hipotezy, że reagują oni w istotnie odmienny względem siebie sposób na zmiany rozwojowe zachodzące w ich życiu. Zmiany, o których mowa, wynikają zarówno z obiektywnych trudności związanych z wchodzeniem w dorosłość, jak i z mających aktualnie miejsce przemian o charakterze społeczno-ekonomicznym i kulturowym.

Realizowane na próbie 620 osób (w tym 332 kobiet i 288 mężczyzn) badania dowiodły, że młodzi dorośli mężczyźni różnią się od młodych dorosłych kobiet pod względem efektywnego radzeniem sobie z poszczególnymi zadaniami rozwojowymi. Poster prezentuje statystyki opisowe dotyczące poziomu efektywności realizacji poszczególnych zadań rozwojowych okresu wczesnej dorosłości wśród kobiet i mężczyzn.

mgr Martyna Ochlak, mgr Anna Marta Babińska studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Jakość życia żołnierzy zawodowych oraz ich partnerek

Niniejsza praca dotyka bardzo istotnego problemu społecznego jakim jest trudność godzenia życia zawodowego i rodzinnego we współczesnych realiach. Wydaje się, że żołnierze zawodowi, ze względu na specyfikę swojej zobowiązującej pracy, będą doświadczali konfliktu rodzina-praca w stopniu szczególnie nasilonym. Partnerki żołnierzy zawodowych również mogą odczuwać skutki nadmiernego obciążenia pracą swoich mężów.

Celem pracy było sprawdzenie jakości życia żołnierzy zawodowych i ich partnerek. Dodatkowo autorka chciała zmierzyć jak empatia i komunikacja małżeńska wpływają na jakość życia i konflikt rodzina-praca.

Wśród metod badawczych zastosowano drabinę Cantrila do badania jakości życia, Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej, Skalę Wrażliwości Empatycznej oraz Kwestionariusz Konflikt Rodzina-Praca. W pracy badawczej szukano odpowiedzi na postawione problemy badawcze: 1: Specyfika pracy żołnierza zawodowego związana jest z istnieniem silnego konfliktu rodzina-praca i praca-rodzina. 2: Istnienie konfliktu rodzina-praca u żołnierzy związana jest z niską jakością życia zarówno u nich jak u ich partnerek. 3: Istnienie konfliktu rodzina-praca u żołnierzy zawodowych związane jest z problemami w relacji małżeńskiej oraz niską empatią.

Problemy badawcze dotykają istnienia konfliktu rodzina-praca, jego korelatów oraz różnic między żołnierzami zawodowymi a ich partnerkami.

Małgorzata Osowiecka Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Kobieta w czerwieni Czy kobiety wykorzystują czerwony kolor ubrań jako seksualny wabik?

Kobiety często używają subtelnych sygnałów (na przykład patrząc lub uśmiechając się zalotnie) w celu zainteresowania potencjalnego partnera (Moore, 2010). Także ubrania mogą być wykorzystywane do przekazania komunikatów o treści seksualnej (Adam i Galinsky, 2012). Badania pokazują, że skąpe i obcisłe stroje kobiece związane są z zamiarem nawiązania relacji intymnej (Durante, Li, i Haselton, 2008), a długość kobiecej spódnicy wiąże się z konkurencją o męską uwagę (Barber, 1999). Czy kolor ubrania także może służyć komunikowaniu zamiarów seksualnych? Czerwony kojarzy się z erotyzmem i seksualnością i jest to społecznie przyjęte („kobieta w czerwieni”, „dzielnice czerwonych latarni”). Ubierająca się w czerwień kobieta odpowiada na społeczne oczekiwania „bycia powabną i atrakcyjną”, naśladuje swoje naturalne procesy fizjologiczne, a także zaspokaja preferencje mężczyzn. Dotychczasowe badania nad tym fenomenem wykazały, że mężczyźni siadali bliżej kobiet ubranych na czerwono, dawali im większe napiwki, a także częściej godzili się podwieźć je swoim samochodem (Guéguen, 2010; Niesta, Kayser, Elliot, i Feltman, 2010). Elliot i Pazda (2012) w badaniu korelacyjnym wykazali, że kobiety, które na portalach randkowych szukały przygodnego seksu, chętniej oferowały zdjęcia, na których były ubrane na czerwono, a Changizi (2009) dowiódł, że czerwienienie się szyi i dekoltu jest naturalnym sygnałem pobudzenia seksualnego.

W niniejszym posterze zostaną omówione wyniki badań nad związkiem czerwonego koloru kobiecych ubrań z chęcią podjęcia relacji zabarwionej seksualnie. W badaniach własnych, pierwszych tego typu przeprowadzonych na grupie kobiet polskich (N = 75), weryfikowano, czy na spotkanie z atrakcyjnym mężczyzną kobiety chętniej ubierają się w czerwień. Wyniki nie są jednoznaczne. W dyskusji pokażę, że za kształt wyników może odpowiadać specyfika polskiej kultury narzucająca kobietom nieśmiałość i niechęć do eksponowania swoich walorów na pierwszym spotkaniu z obcą osobą.

dr Andrzej Piotrowski (Uniwersytet Gdański) mgr Iwona Królikowska (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)

Kobieta jako żołnierz i żona

Celem plakatu jest próba ukazania siły wpływu służby zawodowej na jakość życia małżeńskiego i osobistego kobiet-żołnierzy. Dokonany przegląd literatury przedmiotu dotyczący konfliktów praca – życie osobiste a także relacji pomiędzy służbą wojskową a rodziną stał się podstawą przeprowadzonych badań, w których ujawnione zostały wzajemnie zależności służby i życia osobistego.

dr Piotr Połomski, dr Rafał Lawendowski Zakład Psychometrii i Statystyki Uniwersytetu Gdańskiego Zakład Badań nad Rodziną i Jakością Życia Uniwersytetu Gdańskiego

Kobieta bez rodzeństwa – relacje w rodzinie pochodzenia a społeczne funkcjonowanie jedynaczek

W ramach posteru przedstawione zostaną wyniki badań własnych dotyczących poszukiwań predyktorów społecznego funkcjonowania osób wychowywanych bez rodzeństwa (jedynaków) w zakresie czynników środowiska rodziny pochodzenia (ze szczególnym akcentem na środowisko kobiet). Badaniami objęta została liczna grupa (N=1013) gdańskich licealistów i studentów. Jednym z celów badań było też porównanie stylów społecznego funkcjonowania kobiet i mężczyzn w kontekście struktury rodziny (liczby rodzeństwa) a także pomiędzy samymi jedynakami również z uwzględnieniem płci. W badaniach, w przypadku osób z rodzin z większą niż jedno liczbą dzieci, uwzględniono kolejność narodzin badanych oraz płeć rodzeństwa. W badaniach wykorzystano Kwestionariusz Relacji Rodzinnych (KRR) M. Plopy i P. Połomskiego oraz Inwentarz CPI H.G. Gougha.

W ramach posteru zaprezentowane zostaną podstawowe hipotezy, kluczowe wyniki analiz i stworzonych modeli oraz krótka dyskusja wyników.

mgr Marta Ruszkiewicz studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Kobiety i mężczyźni – płciowe uwarunkowania dążeń samorealizacyjnych

Współczesne kobiety oraz mężczyźni wydają się coraz bardziej odchodzić od pełnienia stereotypowo i tradycyjnie przypisywanych ich płciom ról. Zaobserwować można rosnący odsetek kobiet podejmujących aktywność zawodową, co więcej kobiety w sposób systematyczny i przybierający na sile zaznaczają swoją obecność na coraz wyższych szczeblach kariery zawodowej. Jednocześnie, stopniowo przestaje dziwić pozostający w domu mężczyzna, choćby podejmujący się opieki nad dzieckiem w ramach urlopu tacierzyńskiego. Niewątpliwie, przemianom podlegają pełnione role społeczne, ale czy towarzyszą temu analogiczne zmiany w zakresie dążeń jednostek?

Przeprowadzone badanie miało na celu scharakteryzowanie współczesnych polskich kobiet i mężczyzn w zakresie dążeń samorealizacyjnych. Było ono jednocześnie próbą udzielenia odpowiedzi, na pytanie czy kobiety i mężczyźni w swoich dążeniach pozostają wierni tradycyjnie pojmowanym w społeczeństwie rolom wynikającym z płci biologicznej, a więc na ile kobiety pozostają kobiece i dążą do bliskości w związkach partnerskich, a na ile męscy pozostają mężczyźni, dążąc do osiągania satysfakcji zawodowej. Uczestnicy badania (N=105) wypełnili szereg kwestionariuszy, m.in.: Inwentarz Płci Psychologicznej Kuczyńskiej oraz Kwestionariusz Portretów Schwartza. W rezultacie stwierdzono, że badana grupa cechuje się androgynicznością (a więc jednoczesnym wysokim natężeniem cech kobiecych oraz męskich). Ponadto jest bardzo homogeniczna biorąc pod uwagę wyznawane wartości. W zakresie doświadczanej bliskości mężczyźni złamali stereotyp i wykazali się odczuwaniem większej zażyłości w relacjach w związku partnerskim niż kobiety. Dodatkowo uzyskano rezultat wskazujący, że pożądany przez kobiety i mężczyzn stopień bliskości w związku partnerskim nie różnił się. W przypadku pomiaru satysfakcji zawodowej nie zostały wykazane istotne różnice między kobietami i mężczyznami.

What’s more?

Co jeszcze?

“Freedom for birth” documentary

Made by British film-makers Toni Harman and Alex Wakeford, “Freedom For Birth” film tells the story of an Hungarian midwife Ágnes Geréb who has been jailed for supporting women giving birth at home. One of the home birth mothers supported by Ms Geréb decided to take a stand.

Read more… Chill out with TED videos

During the conference there is going to be a special place, where you can rest, relax and watch inspiring movies concerning the topic: work – life balance. We will display short speeches of speakers from all over the world who like to share their knowledge and experience. There will be a chance to share some thoughts and inspiration with other participants. Videos will be on display until 16:30. room: C 111/112
Photography exhibition “Carrying baby in a wrap-a recurring tradition”
Exhibition depicts the traditions of carrying baby in a wrap in the former and present-day Poland. The exhibition can be seen from 1st to 20th of March 2013 in the Joseph Conrad’s Provincial and Municipal Public Library, branch No. 14 Address: 3, Opole Street, Gdansk. Opening and discussion: 1 March 2013. at. 17.00 For more information, please visit: Klub Kangura…

International ON-LINE panel on the occasion of the Women’s Day

Thursday 07. 03.2013, aula S207, 2:00 PM – 4:00 PM.

Participants of the panel will be representatives of Universities of Liban, Nigeria, Pakistan, USA and Poland who are involved in gender studies. We invite people who are interested in research and exchange of experience on the situation of women and men in the listed societies.

Film dokumentalny “Uwolnić poród”

Nakręcony przez parę brytyjskich filmowców Toni Harman i Alexa Wakeforda film pt. „Uwolnić poród” opowiada historię węgierskiej położnej Agnes Gereb, która została aresztowana pod zarzutem towarzyszenia kobietom w porodach domowych. Jedna z matek, której Gereb asystowała w domu, postanowiła zająć stanowisko w tej sprawie.

Czytaj więcej… Chill out z filmem, czyli TEDy

Sala C 111 – 112

W czasie konferencji przewidujemy specjalne miejsce, gdzie będzie można odpocząć i odprężyć się przy inspirujących filmach z tematyki work- life balance. Pokażemy krótkie wystąpienia osób z całego świata, które dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Będzie także możliwość podzielenia się swoimi przemyśleniami i przekazania inspiracji dalej. Filmy będzie można oglądać w godzinach 9:30 – 16:00. Więcej informacji tutaj…

Wystawa fotografii “Noszenie dzieci w chuście – powracająca tradycja” Wystawa obrazująca tradycje noszenia dzieci w chustach w dawnej oraz współczesnej Polsce.

Wystawę można będzie zobaczyć w dniach: 1-20 marca 2013 roku w filii nr 14 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada w Gdańsku przy ul. Opolskiej 3 w Gdańsku. Wernisaż z dyskusją: 1 marca 2013r. o godz. 17.00

Więcej informacji na stronie: Klub Kangura… Międzynarodowy Panel ON-LINE z okazji Dnia Kobiet Czwartek 07. 03.2013, aula S207, godz. 14:00 – 16:00.

W panelu uczestniczyć będą przedstawiciele i przedstawicielki Uniwersytetów z Libanu, Nigerii, Pakistanu, USA i Polski zajmujący się kwestiami gender studies. Zapraszamy osoby zainteresowane prowadzeniem badań i wymianą doświadczeń o sytuacji kobiet i mężczyzn w wyżej wymienionych społeczeństwach.

Stoiska organizacji wspierających rodziców małych dzieci:

Podczas konferencji w holu głównym budynku Wydziału Nauk Społecznych będzie można poznać ofertę lokalnych organizacji zajmujących się wspieraniem dzieci i rodziców: 1. Punkt Pomocy Psychologicznej dla Rodziców Niemowląt i Małych Dzieci “Początek w Rodzinie” Stowarzyszenia Zielona Myśl 2. Fundacja Rozwoju Rodziny “rodzicdziecko.pl” 3. Poradnia Laktacyjna Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha – wszystko, co chcielibyście wiedzieć o laktacji, ale nie macie kogo zapytać. 4. Stowarzyszenie Klub Kangura – pokazy i konsultacje dotyczące wiązania chust i nosideł miękkich 5. Stowarzyszenie DOULA w Polsce Aplikacja CONVENTICA Naszą konferencję wspiera aplikacja Conventica firmy DeSmart. Dzięki niej już nikt z uczestników konferencji nie będzie narażony na brak informacji lub dezinformację 🙂 Po ściągnięciu wystarczy wpisać event code: KWK (wielkość liter dowolna) i już macie dostęp do wszystkich informacji konferencyjnych. Link do Conventiki: w Google Play – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.desmart.conventica&hl=pl w AppStore – https://itunes.apple.com/us/app/id595696095 oraz QR kod do ściągnięcia appki z Google: http://qrfree.kaywa.com/?l=1&s=8&d=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.desmart.conventica%26hl%3Dpl

Committees

Komitety

The Scientific Committeeof the conference

prof. UG dr hab. Małgorzata Lipowska (chairwoman)

prof. UG dr hab. Mariola Bidzan prof. AWFiS dr hab. Mariusz Lipowski dr Magdalena Chrzan-Dętkoś dr Magdalena Gajewska dr Natasza Kosakowska-Berezecka dr Paulina Pawlicka dr Marta Łockiewicz

The organizing committeeof the conference

dr Paulina Pawlicka (chairwoman)

mgr Natasza Geldon mgr Kamil Tyburski mgr Anna Babińska mgr Magdalena Żadkowska Anna Seweryn Lubomiła Korzeniewska Bogusława Grajkowska Marta Kaczorowska Magda Szafirowska Tamara Walczak Kamila Gasińska Monika Sternau Aleksandra Sawicka Monika Stasiak Marta Wrześniak Agnieszka Kutysz Rafał Nowicki Weronika Lipniewska Iga Parada Paulina Miecznikowska Monika Walczak Agnieszka Gołębiewska Konrad Witek Anna Marcinkowska Katarzyna Makarska

Komitet naukowy konferencji

prof. UG dr hab. Małgorzata Lipowska (przewodnicząca) prof. UG dr hab. Mariola Bidzan prof. AWFiS dr hab. Mariusz Lipowski dr Magdalena Chrzan-Dętkoś dr Magdalena Gajewska dr Natasza Kosakowska-Berezecka dr Paulina Pawlicka dr Marta Łockiewicz

Komitet organizacyjny konferencji

dr Paulina Pawlicka (przewodnicząca) mgr Natasza Geldon mgr Kamil Tyburski mgr Anna Babińska mgr Magdalena Żadkowska Anna Seweryn Lubomiła Korzeniewska Bogusława Grajkowska Marta Kaczorowska Magda Szafirowska Tamara Walczak Kamila Gasińska Monika Sternau Aleksandra Sawicka Monika Stasiak Marta Wrześniak Agnieszka Kutysz Rafał Nowicki Weronika Lipniewska Iga Parada Paulina Miecznikowska Monika Walczak Agnieszka Gołębiewska Konrad Witek Anna Marcinkowska Katarzyna Makarska

Partners

Partnerzy

Organizers:

Patrons:

Media Patrons:

Partners:

Organizatorzy:

Patronaty i matronaty:

Patroni medialni:

Partnerzy:

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن