2014

Kobieta w kulturze 2014 – “Z dziewczynki w kobietę”

 

Obszar tematyczny tegorocznego sympozjum naukowego z cyklu „Kobieta w kulturze” dotyczy kwestii związanych ze stawaniem się kobietą i z kulturowymi aspektami tej zmiany.

Będziemy mówić o seksualności kobiet żyjących w pojedynkę w Polsce (gościem konferencji będzie prof. Zbigniew Izdebski), o przedwczesnym macierzyństwie i jego znaczeniu dla rozwoju poczucia kobiecości (wykładprof. Marioli Bidzan) a także o tym, w jaki sposób mała dziewczynka uczy się być kobietą w różnych odsłonach (np. związanej z atrakcyjnością fizyczną, seksualnością, macierzyństwem) i jakie czynniki są istotne dla tego przekazu (wykład prof. Małgorzaty Lipowskiej).

W ramach spotkania planowane są wykłady plenarne, warsztaty oraz projekcja dokumentalnego filmu „Matka 7 miliardów” (The Mother: Caring for 7 Billion; 2011), który pokazuje potrzebę podnoszenia statusu kobiet na całym świecie jako ważny czynnik przeciwdziałania przeludnieniu Ziemi. 7 marca opowiemy również o projekcie PAR Migration Navigator, który wyrósł dzięki idei cyklu spotkań Kobieta w kulturze. Jest on kierowany przez pracowniczkę Instytutu Psychologii UG, dr Nataszę Kosakowską-Berezecką. Projekt realizowany jest w ramach Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej i jednym z jego założeń jest poznanie, jakie czynniki kulturowe wpływają na budowanie postaw wspierających równość kobiet i mężczyzn.

A ponadto zapraszamy do odwiedzenia stoisk, obejrzenia wystawy zdjęć przedstawiających ideał piękna w różnych kulturach i uczestnictwa w warsztatach.

Spotkanie organizowane jest przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego wraz z sekcją Psychologii Międzykulturowej Koła Nauk Psychologicznych ANIMA oraz Naukowym Kołem Seksuologii EQUALITY.

 

Program

 
7 marca 2014 Wydział Nauk Społecznych UG

10.00 – 10.15 | Otwarcie konferencji

10.15 – 11.15 | Prof. Zbigniew Izdebski: Seksualność kobiet żyjących w pojedynkę.

11.15 – 12.00 | Prof. Mariola Bidzan: Przedwczesne macierzyństwo – rozwój czy zahamowanie kobiecości?

12.00 – 12.20 | PRZERWA

12.20 – 12.50 | Prof. Małgorzata Lipowska: Czy ja też będę piękną księżniczką??? Kształtowanie kryteriów atrakcyjności fizycznej u dziewczynek.

12.50 – 14.00 | Projekcja filmu Matka 7 miliardów (The Mother: caring for 7 billion, 2011,Director/Producer/Editor: Christophe Fauchère)

14.00 – 14.30 | dr Natasza Kosakowska-Berezecka: PAR Migration Navigator – projekt, który wyrósł dzięki idei spotkań Kobieta w kulturze.

Warsztaty dla studentek i studentów – START od 14.40.

 

Wydarzenia towarzyszące:

 

Konkurs GIRL POWER = beauty power?

W ramach tegorocznego spotkania pod hasłem „Z dziewczynki w kobietę” chcemy zachęcić Was wszystkich do wzięcia udziału w konkursie!

GIRL POWER = beauty power? to projekt, do którego realizacji możesz się przyczynić!

Zastanówmy się i pokażmy co znaczy dla nas piękno, czy to kobiece/męskie czy otaczającego nas świata.
Urok i wdzięk? A może ulotna chwila? Albo samotny spacer w lesie? Czy nasze pojmowanie piękna zmienia się wraz z dorastaniem?

Zachęcamy do przygotowania prac odpowiadających na pytanie: czym jest dla Ciebie piękno?
To ty wybierasz formę wyrazu.

Wybrane zgłoszenia spośród wszystkich nadesłanych prac posłużą do przygotowania projekcji, którą wyświetlimy pomiędzy wykładami konferencji “Kobieta w Kulturze” 2014 w dniu 7.03.2013 na Wydziale Nauk Społecznych UG.

Projekt jest organizowany na zasadzie konkursu i kierujemy go do wszystkich zainteresowanych.
Zgłoszenia od Panów również mile widziane. Bon upominkowy może być dobrym prezentem na nadchodzący Dzień Kobiet :)

Warsztaty

Warsztat I
Start godzina: 14:40
Temat: „Skąd to wiem, czyli źródła poczucia atrakcyjności”
Na spotkaniu:

 •   zbudujemy bezpieczne środowisko do pracy edukacyjnej i samorozwojowej
 •   prześledzimy historię własnego życia pod kątem zagadnienia atrakcyjności
 •   spojrzymy nieco z boku na serwowane z różnych stron przekazy
 •   dokonamy analizy krytycznej przekazów medialnych
 •   stworzymy sobie podstawę do wprowadzania zmian
 •   zrobimy coś miłego sami/same dla siebie
 •   będziemy pracować kreatywnie, spróbujemy “ugryźć temat” na różne sposoby

Czas trwania: 2 godziny zegarowe
Uczestnicy: 15 osób (bez względu na wiek i płeć)
Metody: zajęcia oparte są o zasady aktywnego uczestnictwa, przewidziano takie techniki jak burza mózgów, dyskusja moderowana, tworzenie map myślowych, wykorzystywane będą formy plastyczne, a także elementy relaksacji, praca w grupach, indywidualna i w parach.
Osoba prowadząca: Magdalena Łabędź – psycholożka, edukatorka w zakresie seksualności, trenerka gender i antydyskryminacyjna, facylitatorka.

Warsztat II

Liczba uczestników: 20 osób
Czas trwania: ok. 1h

Warsztat terapii tańcem, gdzie poprzez ciało i ruch będziemy szukać w sobie małej dziewczynki (aspekt dziecka), potem momentu przejścia aż do pełnej kobiecości (aspekt dorosłego). Poruszymy też (symbolicznie i dosłownie) wpływ naszych opiekunów i obecnych przekonań na nasze poczucie kobiecości (aspekt rodzica). Będziemy też tańczyć kobiece tańce z różnych stron świata.
Osoba prowadząca: Edyta Bonk – psycholog, nauczyciel akademicki, certyfikowany terapeuta tańcem.

Warsztat III
Temat:“Kosmetyki – fakty i mity”

Liczba uczestników: 30 osób
Czas trwania: 1,5h

Osoba prowadząca: Dr Beata Grobelna – pracuje w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Chemii UG. Prowadzi różnego rodzaju zajęcia z dziedziny chemii kosmetycznej i jest jedynym nauczycielem specjalizującym się w tym zakresie na Wydziale Chemii UG.
XXI wiek przyniósł pochwałę młodości i piękna, dlatego też z roku na rok wzrasta powszechność stosowania kosmetyków. Kosmetyki również w mocnym stopniu wpływają na psychikę człowieka. Zminimalizowanie wrodzonych lub nabytych defektów ciała, lub też zmiana urody w kierunku przez siebie akceptowanym, poprawia samopoczucie człowieka, oraz sprzyja ogólnemu zdrowiu i dodaje chęci do pracy. Obecnie nowoczesna kosmetyka korzysta z osiągnięć wielu różnych dziedzin nauki, które nawzajem się zazębiają, prowadząc do otrzymania produktów jak najlepszej jakości. Oleje, woski, kwasy tłuszczowe, konserwanty, antyutleniacze, związki powierzchniowo czynne czy związki zapachowe to tylko nieliczne surowce, które wchodzą w skład kosmetyków. Producenci tworząc określone receptury mają na celu przede wszystkim dobro konsumenta, dlatego nowoczesne kosmetyki muszą spełniać szereg rygorystycznych wymagań w zakresie bezpieczeństwa. Podczas warsztatów zostaną omówione ważne składniki kosmetyków pod kątem ich właściwości oraz funkcji w kosmetyku.

 

“Mother Caring for 7 Billion” documentary.

Film „Matka 7 Miliardów”

“Mother Caring for 7 Billion”

Mother, the film, breaks a 40-year taboo by bringing to light an issue that silently fuels our most pressing environmental, humanitarian and social crises -population growth. It is a critical time to talk about this subject because for the first time, in 2011 the world population reached 7 billion; a startling seven – fold increase since the first billion occurred 200 years ago.

Population was once at the top of the international agenda, dominating the first Earth Day and the subject of best – selling books like “The Population Bomb”. Since the 1960s the world population has nearly doubled, adding more than 3 billion people. At the same time, talking about population has become politically incorrect because of the sensitivity of the issues surrounding the topic – religion, economics, family planning and gender inequality. Yet it is an issue we cannot afford to ignore.

Today nearly 1 billion people still suffer from chronic hunger even though the Green Revolution that has fed billions will soon come to an end due to the diminishing availability of its main ingredients – oil and water. Compounded with our ravenous appetite for natural resources, population growth is putting an unprecedented burden on the life system we all depend on, as we refuse to face the fact that more people equals more problems.

The film illustrates both the over consumption and the inequity side of the population issue by following Beth, a mother and a child – rights activist as she comes to discover, along with the audience, the thorny complexities of the population issue. Beth – who comes from a large American family of 12 and has adopted an African – born daughter – travels to Ethiopia where she meets Zinet, the oldest daughter of a desperately poor family of 12. Zinet has found the courage to break free from thousand-year-old – cultural barriers, and their encounter will change Beth forever.

Grounded in the theories of social scientist Riane Eisler, the film strives not to blame but to educate, to highlight a different path for humanity. Overpopulation is merely a symptom of an even larger problem – a “domination system” that for most of human history has glorified the domination of man over nature, man over child and man over woman. To break this pattern, the film demonstrates that we must change our conquering mindset into a nurturing one. And the first step is to raise the status of women worldwide.

“Mother, Caring for 7 Billion” features world – renown experts and scientists including biologist Paul Ehrlich, author of “The Population Bomb,” economist Mathis Wackernagel, the creator of the ground – breaking Footprint Network and Eisler, whose book “The Chalice and the Blade” has been published in 23 countries.

Matka 7 Miliardów

Film „Matka 7 miliardów” przełamuje 40-letni okres tabu i rzuca światło na problem, który bezgłośnie podsyca nasze najbardziej uporczywe środowiskowe, humanitarne i społeczne kryzysy. Jest to krytyczny moment, aby poruszyć ten temat, ponieważ w roku 2011 po raz pierwszy populacja ludzka osiągnęła 7 miliardów; zaskakujący siedmiokrotny wzrost populacji, zważając na fakt iż pierwszy milion został osiągnięty zaledwie 200 lat temu.

Temat zaludnienia był niegdyś na szczycie międzynarodowej agendy, dominując pierwszy „Dzień Ziemi” jak i tytuły światowych bestsellerów, np. „The Population Bomb”. Od lat sześćdziesiątych XX wieku liczba ludności na świecie wzrosła niemal dwukrotnie, powiększając populację światową o 3 miliardy ludzi. Jednocześnie poruszanie tematów dotyczących ludności stało się politycznie niepoprawne ze względu na wrażliwość kwestii otaczających temat takich jak religia, ekonomia, planowanie rodziny czy nierówność płci. Jednakże nie możemy pozwolić sobie na ignorowanie istniejącego problemu.

Dziś prawie 1 miliard ludzi nadal cierpi z powodu chronicznego głodu. Pomimo tego, iż Zielona Rewolucja, która pozwoliła na wyżywienie miliardów ludzi wkrótce dobiegnie końca ze względu na zmniejszającą się dostępność jej głównych składników – wody i oleju. Łącząc to z naszym wilczym apetytem na surowce naturalne; wzrost populacji kładzie niespotykane brzemię na system życia, na którym się opieramy; odmawiając zmierzenia się z faktem, że więcej ludzi równa się więcej problemów. Film ilustruje zarówno nadmierną konsumpcję jak i stronę problemu dotyczącą nierówności poprzez podążanie za Beth, matką i dzieckiem – obrońcą praw, podczas odkrywania wraz z publicznością drażliwej złożoności problemu populacyjnego. Beth – która pochodzi z dużej amerykańskiej rodziny liczącej 12 osób oraz adoptowała córkę pochodzenia afrykańskiego – podróżuje do Etiopii, gdzie spotyka Zinet, najstarszą córkę rozpaczliwie biednej rodziny liczącej 12 osób. Zinet znalazła odwagę, aby uwolnić się z tysiącletnich barier kulturowych, a ich spotkanie zmieni Beth na zawsze.

Zakorzeniony w teoriach społecznej uczonej Riane Eisler, film stara się nie obwiniać lecz uczyć, w celu przedstawienia innej ścieżki dla ludzkości. Przeludnienie jest jedynie objawem jeszcze większego problemu – „systemu dominacji”, który przez przez większość historii ludzkości gloryfikował dominację człowieka nad naturą, dorosłego nad dzieckiem oraz mężczyzny nad kobietą. Aby przełamać ten schemat, film pokazuje, iż musimy zmienić nasze nastawienie umysłowe ze zdobywającego na pielęgnujące. Pierwszym krokiem jest podniesienie statusu kobiet na całym świecie.

„Matka 7 miliardów” prezentuje światowej renomy naukowców, w tym biologa Paula Ehrlicha, autora „The Population Bomb”; ekonomistę Mathisa Wackernagela, twórcę przełomowej Footpring Network oraz Riane Eisler, której książka „The Chalice and the Blade” została opublikowana w 23 krajach.

Wystawa fotograficzna

Wystawa fotografii

Z radością informujemy, że tegorocznej edycji Kobiety w Kulturze towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna „Z dziewczynki w kobietę”.

Portrety przedstawiają kobiety w różnym wieku, które są przedstawicielkami odmiennych kultur, mającymi różne typy urody. Wystawa ma na celu pokazanie, że nie istnieje jeden, ponad kulturowy wzorzec piękna.

Autorami zdjęć są podróżnicy i blogerzy:

Cezary Filew
http://cezaryfilew.com.pl/

Magda i Tomasz
http://www.z2strony.pl/

Ania i Robert Maciąg
http://www.ku-sloncu.org/

Anita Demianowicz
http://anitademianowicz.blogspot.com/

Kasia i Marcin Paczek
http://www.paczkiwpodrozy.pl/

Renata Jażdżewska
www.faceboook.com/rnastudio

Stoiska firm kosmetycznych

Stoiska firm kosmetycznych Podczas tegorocznej edycji konferencji Kobieta w Kulturze na rotundzie na poziomie 100 Wydziału Nauk Społecznych staną stoiska znanych marek kosmetycznych, takich jakPaese, Mary Kay, Vipera, Glazel czy Oriflame. Firmy te zaprezentują swoje produkty oraz udzielą porad kosmetycznych, będzie można także wykonać próbny makijaż oraz wziąć udział w konkursie.KONKURS Stoisko Mary Kay

 • Nawilżający zabieg na dłonie “Satin Hands”
 • NOWOŚĆ – makijaż sferyczny 3D
 • Zapisy na uczestnictwo w warsztacie kosmetycznym Mary Kay (nauka i dobór kosmetyków i makijażu dziennego)
 • Zapisy na konsultacje biznesowe Mary Kay
 • Odkryj możliwości rozwoju

Stoisko Oriflame

Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze, baw się doskonale! Mając 45-letnie doświadczenie w pielęgnacji skóry, Oriflame oferuje bogatą gamę produktów najwyższej jakości, dzięki którym będziesz świetnie wyglądać. W chwili gdy dołączasz do Oriflame zaczynasz nową przygodę, która może zmienić Twoje życie – otwierają się bowiem przed Tobą nieograniczone możliwości zarobkowe. Możesz dowolnie wybrać swoją ścieżkę kariery: zdobyć dodatkowe źródło dochodów lub stworzyć swój własny biznes. Bez ograniczeń, bez ryzyka, wybór należy do Ciebie! Będąc w Oriflame możesz też podróżować po świecie i uczestniczyć w niezapomnianych wydarzeniach oraz rozwijać się zawodowo i osobiście.

Więcej informacji na temat współpracy z firmą udzielą Wam Liderki Klubu Oriflame na stoisku, na którym będziecie mogły:

 • dołączyć do Klubu (jako Klient VIP, Doradca Kosmetyczny lub Menedżer) i otrzymać swój zestaw startowy,
 • uzyskać bezpłatne porady kosmetyczne,
 • dokonać darmowej analizy kolorystycznej oraz zgłosić się do makijażu pokazowego,
 • zapisać się na bezpłatne warsztaty wizażu ze stylistką i fotografem,
 • zdobyć bony o wartości 150zł do wykorzystania na zabiegi kosmetyczne,
 • otrzymać próbki w prezencie oraz wziąć udział w losowaniu nagród.

Zapraszamy facebook oraz Warsztaty Kosmetyczne Stoisko Paese Paese to polska marka kosmetyków do makijażu o szerokiej palecie kolorystycznej, innowacyjnych formułach i nowoczesnych opakowaniach. W swoim asortymencie posiada kosmetyki kolorowe takie jak: podkłady, bazy, pudry, cienie, szminki, błyszczyki, lakiery i inne. Produkty marki PAESE tworzone są z pasją i dbałością o dobór naturalnych składników, odżywczych komponentów. Oprócz prezentacji kosmetyków na stoisku, uczestniczki konferencji będą mogły skorzystać z bezpłatnego makijażu wykonanego przez wizażystkę Paese oraz z bezpłatnych porad dotyczących pielęgnacji skóry dzięki obecności lic. kosmetologa. Panie, które odwiedzą nasze stanowisko, otrzymają dodatkowo bon z rabatem 20% na cały asortyment do zrealizowania na stoisku firmowym w Galerii Bałtyckiej.

Stoisko Glazel
Nasze stoisko byłoby do dyspozycji dla wszystkich Pań, pod kątem porad makijażowych i pielęgnacji twarzy i akcesoriów.

Stoisko Vipera Cosmetics Szeroka i nowoczesna oferta Firmy składa się z produktów o najwyższym standardzie, które w wyjątkowy sposób podkreślają kobiecą urodę, dodając Paniom wdzięku i szyku. Zaliczane do dekoracyjnych, nie tylko upiększają, ale także doskonale chronią i pielęgnują skórę.

Wywiad

Wywiad z prof. M. Lipowską – jedną z prelegentek tegorocznej edycji konferencji – można przeczytać na stronie Trojmiasto.pl. Polecamy!

WYWIAD

Komitety

 

Komitet programowy

prof. UG dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

prof. UG dr hab. Mariola Bidzan

prof. UG dr hab. Małgorzata Lipowska

dr Paulina Pawlicka

dr Natasza Kosakowska-Berezecka

dr Magdalena Żadkowska

 

Komitet organizacyjny

dr Paulina Pawlicka

Agnieszka Gołębiewska

Agata Beck

Beata Bączkiewicz

Julianna Bojko

Karina Elwert

Paulina Fularczyk

Marta Kaczorowska

Lubomiła Korzeniewska

Katarzyna Makarska

Paulina Miecznikowska

Jagoda Ratajczak

Monika Stasiak

Magda Szafirowska

Tamara Walczak

 

Partnerzy

 

ORGANIZATORZY

     

PATRONATY/MATRONATY/PARTNERZY

املاک منطقه ۲۲

  

 

سرور اختصاصی ایران